Η Ισχύς εν τη ενώσει!

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Prezi vs PowerPoint

Posted by xrisoik στο Ιανουαρίου 22, 2018

timeline_Prezi

Εικ. 1

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Prezi, δημιουργήθηκε παρουσίαση με την ιστοριογραμμή για τις χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Εικ. 1).

Διαπιστώθηκε ότι παρόλο που χρησιμοποιήθηκε η δωρεάν, βασική έκδοση της εφαρμογής, το Prezi, είναι πιο ελκυστικό, πειστικό και αποτελεσματικό από τα Λογισμικά Παρουσίασης όπως το PowerPoint.

Παρακάτω αναφέρονται τέσσερις λόγοι που κάνουν το Prezi τόσο μοναδικό*, ώστε να επιλεχτεί για τη δημιουργία παρουσίασης :

 1. Δυνατότητα επισκόπησης: Ο ανοιχτός καμβάς του Prezi μας επιτρέπει να οργανώσουμε και να δούμε την παρουσίασή μας στο σύνολό της.
 2. Υπάρχουν έξυπνες δομές: Οι «έξυπνες δομές» διευκολύνουν την οργάνωση περιεχομένου με απλή μεταφορά και απόθεση (drag-and-drop), χωρίς να διαταράσσουν τη διάταξη μας.
 3. Λειτουργία ζουμ: Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία αποκάλυψης ζουμ (zoom-in και zoom-out ) για να εστιάσουμε και να αποκαλύψουμε τα κρίσιμα στοιχεία καθώς ξετυλίγεται η ιστορία μας.
 4. Μη γραμμική πορεία-Ελεύθερη κυκλοφορία: Μπορούμε εύκολα να βρούμε το θέμα που θέλουμε, χωρίς να ψάχνουμε πλέον ανάμεσα σε όλες τις διαφάνειες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περιηγηθούμε ελεύθερα στην παρουσίασή μας.

Αξίζει να πειραματιστείτε με την εφαρμογή Prezi: Κάντε βασικό λογαριασμό στο Prezi ή συμμετέχετε με τους Google ή Facebook λογαριασμούς σας και δημιουργήστε την δική σας online παρουσίαση. Στη συνέχεια μπορείτε να τη μοιραστείτε μαζί μας, γράφοντας σε σχόλιο το θέμα και την ηλεκτρονική της διεύθυνση.

* Διαδικτυογραφία

Advertisements

Posted in Εκπαιδευτικά Λογισμικά, ΤΠΕ | Με ετικέτα: , | 1 Comment »

Το padlet για συνεργασία στην τάξη

Posted by xrisoik στο Ιανουαρίου 10, 2018

Made with Padlet

Το padlet είναι ένας εύκολος τρόπος να συνεργαστείς στο διαδίκτυο. Είναι ένας ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων, ένα από τα πολλά δωρεάν εργαλεία του web 2.0 … περισσότερα

Εδώ υπάρχει το padlet που δημιούργησε η τάξη μας στο ΚΣΕ Περιστερίου στα πλαίσια της ΤΠΕ Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου. Χρησιμοποιήσαμε το padlet ως χώρο ανάρτησης και δημοσίευσης της εργασίας μας, γιατί είναι online, εύχρηστο, εύκολο και δωρεάν.
Με ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, σε ένα ημιδομημένο padlet, που υπήρχαν οι τρεις γνωστότερες κατηγορίες Εκπαιδευτικών Λογισμικών-Περιβαλλόντων, βάλαμε εικόνες με logo λογισμικών που ανήκουν στην κάθε κατηγορία.  Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει πληθώρα λογισμικών, όμως εμείς επιλέξαμε 5 λογισμικά για κάθε κατηγορία, δηλαδή 5 εικόνες σε κάθε κατηγορία. Τις εικόνες τις αναζητήσαμε στο διαδίκτυο και τις είχαμε σε ένα φάκελο στον υπολογιστή μας.
Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν να διερευνήσουμε, να συνεργαστούμε  και να κατηγοριοποιήσουμε τα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα με βάση τις θεωρίες μάθησης και τις διδακτικές πρακτικές.

Ευχαριστώ όλη την τάξη για την συμμετοχή στη δραστηριότητα και περιμένω τα σχόλια σας.

Μπορείτε να διαλέξτε ένα λογισμικό από οποιαδήποτε κατηγορία και να γράψτε σε ένα σχόλιο, πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε στη διδακτική σας πρακτική.
Επίσης μπορείτε να γράψετε σε σχόλιο ένα άλλο λογισμικό που χρησιμοποιείτε στην τάξη σας και να το κατατάξετε στις τρεις αυτές κατηγορίες Εκπαιδευτικών Λογισμικών-Περιβαλλόντων.
Τέλος μπορείτε να γράψετε σε σχόλιο, πώς θα χρησιμοποιούσατε το padlet στην τάξη σας.

Posted in Εκπαιδευτικά Λογισμικά, ΤΠΕ | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Το βίντεο ως μέσο Υποστήριξης της Διδασκαλίας ή της Μάθησης;

Posted by xrisoik στο Μαΐου 21, 2017

Πρώτη περίπτωση:  Το βίντεο ως μέσο Υποστήριξης της Διδασκαλίας
Μια παρουσίαση μέσω βίντεο, ως πολυμεσική εφαρμογή με την κινούμενη εικόνα, τα γραφικά και τον ήχο συνιστούν ένα σύγχρονο εποπτικό μέσο διδασκαλίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Μπορεί με ευχάριστο τρόπο να δώσει κάποιες πληροφορίες στους/στις μαθητές/τριες, τους/τις διδάσκει, υποστηρίζει το μάθημα με εποπτικό τρόπο ή υποκαθιστά τον/την εκπαιδευτικό. Ανήκει στα συστήματα καθοδηγούμενης διδασκαλίας, συστήματα κλειστού τύπου διδασκαλίας, που αφορούν κυρίως γνώσεις και δεξιότητες χαμηλού επιπέδου, έχουν τις ρίζες τους κυρίως σε συμπεριφοριστικές θεωρήσεις για τη μάθηση και απευθύνονται σε μικρές τάξεις μαθητών/ριών.

Παρακάτω βλέπετε ένα εκπαιδευτικό βίντεο έχει τίτλο «Τα νησιά μας (Ν.Βενετσιάνου)», 2,45′ , όπου στις πληροφορίες του βίντεο στο youtube μπορείτε να πάρετε κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα στην τάξη … :

 

Δεύτερη περίπτωση:  Το βίντεο ως μέσο Υποστήριξης της Μάθησης
Η παρουσίαση ενός βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύστοχα ως έναυσμα- πρόκληση του ενδιαφέροντος ή ως εμπέδωση-επέκταση γνώσεων στην πορεία της διδασκαλίας μας σ’ όλα τα γνωστικά αντικείμενα και σ΄όλες τις τάξεις όπως είδαμε στην πρώτη περίπτωση. Όμως η πρόκληση είναι να δημιουργήσουν οι μαθητές/τριες με συνεργασία σε ομάδες το δικό τους βίντεο, με την υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού, όπου από απλοί θεατές γίνονται πλέον δημιουργοί και αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τις εποικοδομηστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της μάθησης!

Παρακάτω βλέπετε ένα playlist με βίντεο που δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές/τριες Τμήματος Ένταξης, με την υποστήριξη της δασκάλας τους, όπου στις πληροφορίες του κάθε βίντεο στο youtube μπορείτε να πάρετε κάποιες ιδέες για το πώς δημιουργήθηκε …:

 

Παρατήρηση:   Φαίνεται λοιπόν ότι το ίδιο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία ενός θέματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των βίντεο και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι το λογισμικό παρουσίασης Power Point. Η διαφορά είναι στην διδακτική προσέγγιση της εκπαιδευτικού. Στην πρώτη περίπτωση η εκπαιδευτικός έφτιαξε το Power Point και το παρουσίασε ως έναυσμα στην διδασκαλία της. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση οι μαθητές/τριες πειραματίστηκαν, έφτιαξαν το Power Point και μέσα από αυτή τους την ενασχόληση έμαθαν πολλές από τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού.

Μπορείτε να γράψετε σε σχόλιο πώς μπορούμε στη διδασκαλία μας να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο λογισμικό (πχ τον επεξεργαστή κειμένου) με διαφορετικές προσεγγίσεις.

 

Posted in Εκπαίδευση και ΤΠΕ, Εκπαιδευτικά Λογισμικά, ΤΠΕ | Leave a Comment »

Τα 10 μεγαλύτερα Ελληνικά νησιά στη Μυθολογία

Posted by xrisoik στο Οκτώβριος 13, 2015

Εργασία των παιδιών του Τ.Ε. 1ου Δημ. Περιστερίου :

Posted in Εκπαίδευση και ΤΠΕ, Εκπαιδευτικά Λογισμικά, ΤΠΕ, Τμήμα Ένταξης | Leave a Comment »

«Η γλύκα της δουλειάς»

Posted by xrisoik στο Ιουνίου 4, 2013

«Η γλύκα της δουλειάς»
Διασκευή λαϊκού παραμυθιού: «Το πιο γλυκό ψωμί»
Εργασία των μαθητών/τριών του Τμήματος Ένταξης, 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου.
Οι ΤΠΕ διαχέονται μέσα στο μάθημα. Γίνεται συζήτηση στην τάξη και οι μαθητές/τριες , οπτικοποιούν τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους, με τη βοήθεια των ΤΠΕ*, φτιάχνοντας το δικό τους παραμύθι…
Απολαύστε το:


*Χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά τα λογισμικά: Γλώσσα Γ’-Δ’ Π.Ι., Power Point, Revelation Natural Art, Audacity.
H παραγωγή βίντεο έγινε από τη δασκάλα με το λογισμικό Camtasia Studio 6.

Posted in Εκπαίδευση και ΤΠΕ, Εκπαιδευτικό σενάριο, Εκπαιδευτικά Λογισμικά, Τμήμα Ένταξης | Με ετικέτα: , , | 6 Σχόλια »

Πανευρωπαϊκή έρευνα σε σχολεία σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Posted by xrisoik στο Μαΐου 14, 2013

Πανευρωπαϊκή έρευνα έγινε σε σχολεία σχετικά με την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ).

ICT_SURVEYΗ έρευνα είχε με τίτλο: “Survey of Schools: ICT in Education”, πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ε.Ε. και είναι προϊόν συνεργασίας του European  Schoolnet και του τμήματος Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Λιέγης . Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 190.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και Δ/ντές εκπαίδευσης, τα έτη 2011 και 2012 σε 31 χώρες (27 χώρες Ε.Ε., Κροατία, Ισλανδία, Νορβηγία και Τουρκία)…

 

Κάποια αποτελέσματα σχετικά με την Ελλάδα:

 •  Υπάρχουν 16 μαθητές ανά υπολογιστή, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 7 μαθητές ανά υπολογιστή.
 • Οι υπολογιστές  βρίσκονται σε ποσοστό περίπου με 70% σε εργαστήριο, 15% στην αίθουσα διδασκαλίας και το υπόλοιπο 10% μοιράζεται σε βιβλιοθήκες ή άλλα μέρη. Ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 58% σε εργαστήριο, περίπου 30% στις τάξεις και 7% σε βιβλιοθήκες.
 • Η πρόσβαση σε διαδραστικούς πίνακες είναι εξαιρετικά χαμηλή, με 1 διαδραστικό πίνακα ανά 500 μαθητές, πολύ μακριά από το μέσο όρο της Ε.Ε με 1 διαδραστικό πίνακα ανά 111 μαθητές.
 • Όσων αφορά τους projectors,  1  projector ανά 100 μαθητές, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας projector ανά 67 μαθητές.
 • Η πλειονότητα των σχολείων συνδέεται με το Διαδίκτυο σε ταχύτητες από 5-10Mbps, ενώ μόλις το 5% δεν έχει broadband σύνδεση, επίδοση μάλλον θετική για τη χώρα, αφού ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 8%.
 • Χαμηλά ποσοστά σε μαθητές που διδάσκονται σε σχολεία που έχουν ιστοσελίδα, ενώ σε απόλυτες τιμές, το 86% των ευρωπαίων μαθητών διδάσκονται σε σχολεία τα οποία έχουν ιστοσελίδα.
 • Το 43% των καθηγητών χρησιμοποιεί τουλάχιστον 25% ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 14 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Το 64% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν τους σχολικούς υπολογιστές (desktop, laptop) για εκπαιδευτικούς σκοπούς στα σχολεία.
 • Το 14% των μαθητών δε χρησιμοποίησε καθόλου Η/Υ στο περασμένο διδακτικό έτος, επίδοση που συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες πανευρωπαϊκά.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Πηγή: Ελληνική Πύλη Παιδείας 

Posted in Εκπαίδευση και ΤΠΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Οπτικοποίηση και Διασκευή Μύθου

Posted by xrisoik στο Ιουνίου 21, 2012

Εργασία των παιδιών του Τμήματος Ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου(Αθήνα, Ελλάδα) πάνω στο μύθο του Αισώπου: «Ο Κάβουρας και η Αλεπού». Η εργασία περιλάμβανε οπτικοποίηση και διασκευή του μύθου. Χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά τα λογισμικά: Γλώσσα Α’-Β’ Π.Ι., Γλώσσα Γ’-Δ’ Π.Ι., Power Point, Revelation Natural Art, Audacity. H παραγωγή βίντεο έγινε από τη δασκάλα με το λογισμικό Camtasia Studio 6.

Ευχαριστώ όλα τα παιδιά της τάξης μου, που κάθε μέρα με κάνουν να αισθάνομαι τόσο χαρούμενη… Θα σας αγαπώ για πάντα! Καλό καλοκαίρι 2012 🙂

Posted in Εκπαιδευτικά Λογισμικά, Τμήμα Ένταξης | Με ετικέτα: , | 1 Comment »

Το ιστολόγιο ως εργαλείο μάθησης και συνεργασίας

Posted by xrisoik στο Ιανουαρίου 27, 2012

Ίσως παρατηρήσατε ότι σε αυτό το ιστολόγιο υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις σχετικά με το «Εκπαιδευτικό σενάριο». Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί του ΚΣΕ Ελευσίνας και του ΚΣΕ Δραπετσώνας, χρησιμοποίησαν το ιστολόγιο της «τάξης» μας με στόχο τη διαμοίραση ιδεών και την ανταλλαγή απόψεων τους γύρω από το θέμα του «Εκπαιδευτικού Σεναρίου με χρήση των ΤΠΕ». Η συμμετοχή και οι δημοσιεύσεις των συναδέλφων χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της παρακάτω εργασίας:

Το ιστολόγιο ως εργαλείο μάθησης και συνεργασίας

 Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης της γνωστικής παρουσίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών προέκυψε ότι τα ιστολόγια μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης και συνεργασίας, καθώς η ενεργή συμμετοχή των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών σε ένα κοινωνικό δίκτυο, όπως είναι το εκπαιδευτικό ιστολόγιο, συμβάλει στην οικοδόμηση νέων γνώσεων.

Ευχαριστώ τους/τις συμμετέχοντες για τη συνεργασία 🙂 .

Posted in Εκπαίδευση και ΤΠΕ, Εκπαιδευτικό σενάριο | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Online Εκπαιδευτικά Λογισμικά και Τεχνική Στήριξη

Posted by xrisoik στο Ιανουαρίου 23, 2012

Στον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων βρήκαμε online εκπαιδευτικά λογισμικά, που μερικές φορές μας ταλαιπωρούσε λίγο η εγκατάστασή τους:

http://ts.sch.gr/software

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/

π.χ. Λογισμικό Π.Ι. Μαθηματικών Γ’-Δ’

Πολύ καλή δουλειά έχει κάνει ο κόμβος Τεχνικής Στήριξης (http://ts.sch.gr/)!

Εξερευνήστε όλο το site και ιδιαίτερα το αποθετήριο πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού. Σίγουρα θα βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες 🙂

Posted in Εκπαίδευση και ΤΠΕ, Εκπαιδευτικά Λογισμικά, Οδηγίες | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ

Posted by xrisoik στο Οκτώβριος 6, 2011

balloon_animation – Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικό Μέρος: ProgramaGeniko (2008)

– Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδικό Μέρος: ProgramaEidiko (2008)

– Γενικό μέρος:  GenikoMeros (06/02/10)

– Ειδικό μέρος: ylikope6070 (06/02/10)

Posted in Εκπαίδευση και ΤΠΕ, Οδηγίες | Με ετικέτα: | 2 Σχόλια »